Zakończył się remont drogi w os. Górki w Tylmanowej

Zakończył się remont drogi w os. Górki w Tylmanowej

13 grudnia dokonano odbioru końcowego i podpisano protokół dla wykonania robót pn.: „Odbudowa drogi gminnej 363982K Tylmanowa-Górki w km 0+260 - 0+460, w Tylmanowej”.

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Jan Ligas -Sołtys Sołectwa Tylmanowa, Zbigniew Chlebek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Łukasz Pawlak – Wykonawca, Jan Obrzut – Kierownik Robót, Janusz Liptak  „DRO-MOST” - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Jakub Osman – Inspektor ds. drogownictwa, Jacek Zborowski – Podinspektor ds. budownictwa.

W ramach ww. inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Ułożono także pobocza żwirowe. Zadnie to było realizowane w ramach umowy dotacyjnej z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021r. Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji,  Paweł Cetera podziękował wykonawcy za realizację robót. - Dziękuje też mieszkańcom i kierowcom za cierpliwość i wyrozumiałość wykazaną w trakcie prowadzonych robót.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

DOFINANSOWANIE: 79.583,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 99.479.94 zł

 

GALERIA