W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze

Partner wiodący:

Gmina Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

www.ochotnica.pl

 

 

Partner projektu:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most, 6

814 06 Bratislava

www.pamiatky.sk

 

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację zadań:

1.Restauracja i modernizacja dworu w Tylmanowej oraz renowacja i modernizacja Czerwonego Klasztoru: zostaną odnowione i zmodernizowane dwa unikatowe zabytkowe obiekty, poprawi się ich dostępność dla osób niepełnosprawnych.

2.Rewitalizacja parków przy dworze w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze wraz z realizacją infrastruktury rekreacyjnej - pozwoli zrewitalizować istniejące przy zabytkach parki dworski i klasztorny, gdzie powstaną punkty widokowe, miejsca odpoczynku i inne elementy infrastruktury rekreacyjnej.

3.Utworzenie ekspozycji muzealnych i organizacja wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dolinie Dunajca

 

Zaplanowano działania miękkie:

  • warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat historii dworu Berskich i kultury ludowej Gminy Ochotnica Dolna oraz dziejów Czerwonego Klasztoru,

  • historyczna rekonstrukcja dotycząca spławu drewna na Dunajcu i transportu rudy żelaza traktem pienińskim ze Spisza przez Czerwony Klasztor do Tylmanowej,

  • impreza plenerowa . „Noc Świętojańska z flisakami z doliny Dunajca“,

  • konferencja dotycząca ochrony zabytków kultury materialnej i niematerialnej w dolinie Dunajca

  • wydane zostanę materiały informacyjne, wspólna publikacja i edukacyjny film krótkometrażowy.

 

Cele projektu

  • Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania wysokiej klasy zabytków pogranicza polsko-słowackiego w dolinie Dunajca przez turystów i mieszkańców

  • Wspólna ochrona i zwiększenie dostępności do zabytków na pograniczu polsko-słowackim

  • Poszerzenie i uatrakcyjnienie polsko-słowackiej oferty kulturowej i turystycznej w dolinie Dunajca

  • Popularyzacja wśród mieszkańców i turystów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 

Okres realizacji do 31-03-2022r.

 

Wartość projektu 2 910 494,06 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 473 919,89 €

Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85,00%

 

Linki do artykułów:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5397/w-dworku-rodziny-berskich-wykonano-stratygrafie.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5312/spotkanie-z-konserwatorem-zabytkow-w-dworku-bajka-w-tylmanowej.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5073/spotkanie-partnerow-w-czerwonym-klasztorze-na-slowacji.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4997/partner-slowacki-z-wizyta-w-ochotnicy.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4166/umowa-dotyczaca-renowacji-dworku-%E2%80%9Ebajka%E2%80%9D-w-tylmanowej-podpisana.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/3766/spotkanie-partnerow-projektu-%E2%80%9Ew-dolinie-dunajca%E2%80%9D.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/3291/dwor-w-tylmanowej-czeka-na-renowacje-i-odbudowe.html