Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy

Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy

Urząd Gminy ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach  prywatnych) na terenie gminy.

WAŻNE TELEFONY!!! – kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach:

  • zgłaszanie obiektów i prowadzenie bazy obiektów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Ochotnica Dolna - tel.  503 749 032,
  • rejestracja uchodźców z Ukrainy, przebywających w domach prywatnych oraz w innych obiektach, którzy nie zostali do tej pory zarejestrowani w rejestrze gminnym - tel.  514 194 219, 18 26 209 33 i przesłanie danych wg wzoru. 

Wzór wersja PL
Wzór wersja UA

  • sprawy obywatelskie, dotyczące uchodźców z Ukrainy – tel. 18 26 209 40
  • sprawy socjalne, pomoc społeczna - tel. 503 749 032, 18 26 246 01
  • sprawy oświatowe (m.in. przyjęcie do szkoły, przedszkola) - tel. 18 26 209 47

2. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy - zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy na nr telefonu 18 26 246 01, 503 749 032, podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy.

3. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji  (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), zgodnie z załączoną tabelką (wzór).       

4. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.

5. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe  z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 

6. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie    faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” - Do pobrania