Ogłoszenie o sesji


Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 27 sierpnia 2009 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
12. Ocena stanu budynków komunalnych, dróg gminnych oraz prowadzonych inwestycji.
13. Omówienie spraw związanych z agroturystyką i promocją gminy.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Dyskusja i wolne wnioski
16. Zakończenie sesji.

2009-08-26 JP