Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy

Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy

Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Drodzy Mieszkańcy, W związku z wojną na Ukrainie przybywają do Polski i do naszej gminy rodziny z Ukrainy. Będziemy na bieżąco informować osoby, które przyjmują uchodźców jak i samych obywateli Ukrainy

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 kwietnia 2022 roku

W dniu 15 kwietnia ( Wielki Piątek ) Urząd Gminy bedzie nieczynny - na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z pó

Wiosenny Tydzień Ekologii w Gminie Ochotnica Dolna 19 – 25 kwietnia

Wiosenny Tydzień Ekologii w Gminie Ochotnica Dolna 19 – 25 kwietnia

Po raz kolejny, w Gminie Ochotnica Dolna odbędzie się Tydzień Ekologii. W tym roku zaplanowano go w dniach od 19 do 25 kwietnia. Podczas Tygodnia Ekologii społeczność lokalna tj. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, uczniowie szkół, wolontariusze, włączą się w wio

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że uruchomiony został Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16.00 do 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług, jako opiekun w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa„ realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  i  osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwoś

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości: - działka ewid. nr 6383/4 obręb Tylmanowa przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, - działki

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni

I Ochotnicki Jarmark Wielkanocny

I Ochotnicki Jarmark Wielkanocny

Zapraszamy serdecznie wszystkich na I Ochotnicki Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia br. na targowisku w Ochotnicy Dolnej. Podczas Jarmarku, który rozpocznie się o godz.8:00 i potrwa do godz. 12:00 będzie możliwość zakupu dekoracji świątecznych, rękodzieła

Przywracanie pierwotnego charakteru polanom gorczańskim

Przywracanie pierwotnego charakteru polanom gorczańskim

Zarastanie polan to poważny problem i niesie za sobą wiele negatywnych skutków w krajobrazie oraz w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. W poniedziałek, 4 kwietnia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się robocze spotkanie zespołów projektowych zorganizowane przez Małg

Konkurs ekologiczny „Coś nowego z czegoś starego” dla uczniów z Ochotnicy i Tylmanowej

Konkurs ekologiczny „Coś nowego z czegoś starego” dla uczniów z Ochotnicy i Tylmanowej

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Ziemi (22 kwietnia) i organizowanym, co roku, na wiosnę, przez Gminę Ochotnica Dolna, Tygodniem Ekologii,  zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych z Ochotnicy i Tylmanowej, z klas od I do VIII do wzięcia udziału

GALERIA