Informacja w sprawie wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości (dz. ew. 6748/25, 6748/26, 6748/23, 5653/7, 5653/8, 5653/9, 5653/10, 5653/11, 15961/8, 5217/10) położonych w Ochotnicy Dolnej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym,

 

2009-10-21 MC