Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmnie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pod nazwą "Formuła sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Działanie 6.2 POKL.

 

Przewidziane są dwie edycje projektu, pierwsza rozpocznie się w listopadzie 2009 r. , kolejna w kwietniu 2010 r. Projekt zakłada objęcie wsparciem mieszkańców powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego (zarówno osób bezrobotnych, pracujących jak i biernych zawodowo), którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadali wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zamierzają założyć własną firmę na terenie ww. powiatów.

Proces rekrutacji pierwszej edycji rozpocznie sie 2 listopada 2009 r. i potrwa do 16 listopada 2009 r, Wszelkie potrzebne informacje tj. Regulamin rekrutacji, a także Formularz rekrutacyjny są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem lub na stronie internetowej
www.pupzakopane.pl.

 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli otrzymać:

  • pomoc szkoleniową i doradczą,
  • ubiegać się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. PLN,
  • ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego do wysokości 800 zł miesięcznie.

2009-11-04 RZ