Ogłoszenie Kierownika GOPS Ochotnica Dolna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zatrudni na czas określony (grudzień 2009) pracownika socjalnego.
 
Wymagania:

Wykształcenie zgodnie wymogami art. 116 ustawy z dnia 24.03.2004r o pomocy społecznej (tekst jednolit Dz.U. 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm)


Kierosnik GOPS
Antonina Jagieła