Informacja Kierownika GOPS w sprawie wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, iż w związku z nie otrzymaniem wnioskowanej kwoty dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, nie ma możliwości wypłaty wszystkich świadczeń w miesiącu listopadzie w terminie określonym w decyzjach przyznanych świadczenia.

W listopadzie w terminach wskazanych w decycjach przyznających zostaną wypłacone na pewno:

- świadczenia pielęgnacyjne

- fundusz alimentacyjny

- zasiłki pielęgnacyjne

 

Niewypłacone świadczenia będą wypłacone po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.


Antonina Jagieła

Kieronik GOPS