Ogłoszenie o naborze


 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
„Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”
działającej na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 

30.12.2009 r. - 28.01.2010 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”, miejscowość Tylmanowa, Os. Kozielce 297 (pokój nr 15), w godz. od 9.00 do 15.00.
 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
oraz do wglądu w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” miejscowość: Tylmanowa, Os.Kozielce 297, godz. od 9.00 do 15.00.
 

Wysokość dostępnych środków w 2009 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 106 122,00 zł.
- „Małe projekty” wynosi 127 206,00 zł.
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 40 000 zł.
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 30 000 zł.
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Lokalnej Grupy Działania. W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosku lub załączników po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie terminu można skorzystać z konsultacji Biurze LGD Gorce – Pieniny. tel. (0-18) 262 52 66 lub 660 025 604.