Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej

Ochotnica Dolna, dnia 23 grudnia 2009 r.

 

 
ZAWIADOMIENIE

 
Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2010 w zakresie Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem oraz Działania na rzecz osób niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 31 grudnia 2009 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.