Informacja o wyborach Sołtysa Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 25 kwietnia 2010 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej odbędą się wybory Sołtysa.
 

Mieszkańcy Sołectwa Ochotnica Dolna zgłaszają kandydatów na Sołtysa w terminie do 30 marca 2010 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w dniach od 16 marca 2010 roku do 30 marca 2010 roku pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób posiadających prawo wyborcze, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe zameldowanie w Sołectwie.

 

Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa winno zawierać dane wg. podanego niżej wzoru.
POBIERZ >>