Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości (działki ew. nr 1022/42, 5217) położonych w Ochotnicy Dolnej przeznaczonych do dzierżawy.

 

2010-03-10