Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna

Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna

W związku z przystąpieniem Gminy Ochotnica Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji przedstawiam do konsultacji społecznych projekt uchwały dotyczący określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna oraz regulamin komitetu rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna.

Uwagi proszę zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do dokumentu projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna w siedzibie gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna lub drogą elektroniczną na adres: gmina@ochotnica.pl do dnia 5 lutego 2017 r.

Wójt Gminy

Stanisław Jurkowski