Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna

W związku z przystąpieniem Gminy Ochotnica Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji przedstawiam do konsultacji społecznych projekt uchwały dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna, diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uwagi proszę zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do dokumentu projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna w siedzibie gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna lub drogą elektroniczną na adres: gmina@ochotnica.pl do dnia 5 lutego 2017 r.

Wójt Gminy

Stanisław Jurkowski