Zaproszenie na debatę społeczną dotyczącą rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna

Zaproszenie na debatę społeczną dotyczącą rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza na debatę społeczną dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji poświęconą projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna i projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna. Debata odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r., w godzinach: 10:00 – 13:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Ochotnica Dolna, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Stanisław Jurkowski