Raport z otwartego spotkania warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna

Raport z otwartego spotkania warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna