Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych

Szanowni Państwo 
- Mieszkańcy Ochotnica Dolna!

Pragnę poinformować, iż Gmina Ochotnica Dolna realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dotychczas, została przeprowadzona diagnoza problemów występujących na terenie naszej gminy oraz odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe.

Wynikiem tych prac jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w naszych sołectwach.

Istotnym elementem w procesie opracowywania programu rewitalizacji jest włączenie w te działania społeczności lokalnej - gdyż to jej mają służyć przygotowane projekty.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych na których wspólnie wypracujemy propozycje projektów rewitalizacyjnych jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy.

Spotkania warsztatowe odbędą się w czwartek 30 marca 2017 r.

I WARSZTAT

Podobszary rewitalizacji w sołectwie:

Ochotnica Górna

Godzina: od godz. 10.00 do godz. 13.00

Miejsce spotkania: Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej – os. Zawady 205 B

II WARSZTAT

Podobszary rewitalizacji w sołectwie:

Ochotnica Dolna

Godzina: od godz. 14.00 do godz. 17.00

Miejsce spotkania: Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej – os. Dłubacze 173 B

III WARSZTAT

Podobszary rewitalizacji w sołectwie:

Tylmanowa

Godzina: od godz. 17.30 do godz. 20.30

Miejsce spotkania: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowa – os. Kozielce 297

 

Serdecznie zapraszam!

Stanisław Jurkowski 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna