Zapraszamy do wypełnienia ankiety w sprawie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w sprawie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Drodzy Mieszkańcy!

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, mającej na celu poznanie Państwa preferencji w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny zostać zrealizowane na poszczególnych podobszarach w sołectwach Gminy Ochotnica Dolna. W szczególności do wypełnienia ankiety zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny, dlatego bardzo prosimy o szczere i wyczerpujące wypełnienie ankiety. Zrobienie tego nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut.

Ankiety można wypełniać online pod następującymi adresami:

  1. Ochotnica Dolna
  2. Ochotnica Górna
  3. Tylmanowa