Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), informuję, że w dniach od 21 kwietnia do 21 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022.

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 21 maja 2017 r. w formie:

  • elektronicznej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie  internetowej www.ochotnica.pl, zakładka „Rewitalizacja”, podzakładka „Aktualności”, który należy przesłać na adres mailowy: budownictwo@ochotnica.pl;
  • pisemnej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna;
  • ustnej - podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, który odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;
  • ustnej - podczas debaty społecznej interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji z obszaru Gminy Ochotnica Dolna.

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych zamieszczone zostaną 28 maja 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl, zakładka „Rewitalizacja”, podzakładka „Aktualności” oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.