Poszukiwane osoby posługujące się językiem ukraińskim

Poszukiwane osoby posługujące się językiem ukraińskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje osób znających w stopniu komunikatywnym język ukraiński. Jest to związane z sytuacją za wschodnią granicą. Spodziewany jest bowiem napływ fali uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Poszukiwane są osoby, które w formie wolontariatu mogłyby przyjezdnym pomóc w komunikowaniu się m.in. z Urzędami, z mieszkańcami.

Każdy chętny, znający język ukraiński, może zgłosić się do GOPS w Ochotnicy Dolnej  lub zadzwonić pod numer: 18 262 46 01.