Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy

Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy

Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z wojną na Ukrainie przybywają do Polski i do naszej gminy rodziny z Ukrainy.
Będziemy na bieżąco informować osoby, które przyjmują uchodźców jak i samych obywateli Ukrainy o ważnych kwestiach związanych z ich pobytem oraz możliwości uzyskania pomocy.

Nasze informację mają na celu ułatwienie niesienia pomocy uchodźcom oraz szybkie usamodzielnienie się uchodźców.

Poniższe informację zostały opracowane na bazie informacji przesłanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Poniżej informacje dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy, które będą aktualizowane na bieżąco>Prócz tego aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl. infolinia Wojewody Małopolskiego 12 210 20 02.

BAZA NOCLEGOWA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

  • Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej (jeżeli ktoś chce przyjąć uchodźców) można kierować do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 503 74  90 32, 18 26 246 01, który po zebraniu informacji przekazuje do Powiatu i dalej do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz można zgłaszać bezpośrednio na adres ukraina@muw.pl
    Zgodnie z otrzymanymi informacjami przeznaczenie obiektu lub jego części na schronienie dla uchodźców będzie odbywać się w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.  
  • WAŻNE: Kierowanie i koordynacja rozmieszczania uchodźców z Ukrainy na  terenie całej Małopolski w tym naszej gminy jest prowadzona przez Wojewodę Małopolskiego.
  • Dla obiektów zgłoszonych do bazy wojewódzkiej planowane jest wsparcie ze strony państwa.
  • Wg informacji przkeazywanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Koszty pobytu obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych nie będą refundowane.  Lokale mieszkalne udostępnione przez osoby fizyczne będą aktualnie traktowane jako schronienia tymczasowe, zee względu na brak umowy pomiędzy JST a osobą fizyczną oraz brak możliwości potwierdzenia kosztu pobytu fakturą.

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13757

Mieszkańców, którzy podjęli się samodzielnie przyjmować uchodźców we własnych domach prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 209 33 lub 503 749 032 lub 514 194 219 albo infolinią Urzędu Województwa Małopolskiego tel. +48 12 210 20 02.

W obydwu przypadkach – zarówno przyjęcia uchodźców dysponowanych przez Wojewodę, jak również samodzielnego przyjmowania we własnym domu uchodźców z Ukrainy – konieczne jest wypełnienie formularza “Potwierdzenie pobytu” (w j. polskim i ukraińskim).  Formularz do pobrania

Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej II p. pok. 204.

DZIECI PRZYBYWAJACE Z UKRAINY

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku polskim

INFORMACJE O TŁUMACZACH JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Jeżeli potrzebujecie Państwo tłumacza języka ukraińskiego prosimy o kontakt z GOPS w Ochotnicy Dolnej nr 18 26 246 01. 

Każdy chętny, znający język ukraiński, może zgłosić się do GOPS w Ochotnicy Dolnej  lub zadzwonić pod numer: 18 262 46 01.

WJAZD DO POLSKI OBYWATELI Z UKRAINY

Na granicy polsko – ukraińskiej przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeżeli dziecko nie ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia.

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie informuje, że w związku z obecną sytuacją na Ukrainie i dużą ilością obywateli Ukrainy, którzy przebywają / przyjeżdżają do Polski bez paszportów zagranicznych od 28 lutego 2022r. w celu identyfikacji osoby – obywatela Ukrainy Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie będzie wydawał zaświadczenia tożsamości dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą się zawracać z takim wnioskiem do w/w konsulatu. 

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

Urząd do Spraw Cudzoziemców:  www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2       tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

tel.: +48 12 210 20 02                   e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 209 33 lub 503 749 032 lub 514 194 219 albo infolinią Urzędu Województwa Małopolskiego tel. +48 12 210 20 02.