INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA UCHODŹCOM

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA UCHODŹCOM

W celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie gmin na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu jesteśmy zobowiązani do zgłaszania aktualnej ilości cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszej  Gminy.

Osoby, które udzieliły schronienia uchodźcom, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 209 33 lub 514 194 219.