Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 marca 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 marca 2022 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 6350/6, położoną w obrębie Tylmanowa, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.