Powstaje mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej

Powstaje mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej

W poniedziałek (28 lutego), w formie telekonferencji, odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, na który Gmina Ochotnica Dolna, w styczniu bieżącego roku, otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Podczas spotkania omówiono koncepcję przebiegu Szlaku Kultury Wołoskiej w Ochotnicy i Tylmanowej. Proponowany Szlak został podzielony na mniejsze i większe odcinki oraz pętle, tak aby łatwo można było zaplanować wycieczkę. Przy rysowaniu szlaku uwzględniono wołoskie dziedzictwo kulturowe m. in. polany oraz koliby.

Składana mapa turystyczna w formacie A1 zostanie wydana w wersji papierowej i będzie dostępna dla mieszkańców i turystów. Legenda mapy zostanie przetłumaczona na język słowacki i angielski.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Mulet, Krzysztof Buczek, Jadwiga Środulska – Wielgus, Krzysztof Wielgus, Małgorzata Piątek – Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami i Monika Pasiut – Specjalista ds. funduszy zewnętrznych.  

Celem realizowanego projektu jest m. in. wykorzystanie potencjału kultury pasterskiej. Opracowanie i wydanie mapy poszerzy ofertę kulturalną oraz umożliwi dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa związanego z kulturą wołoską.

Oprócz mapy turystycznej, w ramach projektu zostaną wydane publikacje, powstanie interaktywna mapa Szlaku oraz odbędzie się wydarzenie kulturalne Wiosna Wołoska.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.

GALERIA