Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o przystąpieniu Gminy Ochotnica Dolna do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Ochotnica Dolna

09.02.2022- 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania – 365 364,00 zł.

Całkowita wartość – 365 364,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do

·         osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

·         wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

·         zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,

·         załatwianiu spraw urzędowych,

·         nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

·         korzystania z dóbr kultury,

·         wykonywaniu codziennych czynności.

 

Działania podejmowane w ramach Programu:

·         poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

·         ograniczanie skutków niepełnosprawności,

·         stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

·         przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja Programu

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dotację na objęcie wsparciem asystenta dla 17 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 1 osoby dorosłej  ze stopniem umiarkowanym w łącznym rocznym wymiarze godzin 8520.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu

18 262 46 01.