Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 marca 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 marca 2022 roku

Zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta  Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  zmian Statutów Sołectw  w dniach od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r. projekty uchwał zmian Statutów Sołectw : Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa były  udostępnione do publicznego wglądu w:

1)  biurze ds. obsługi Rady Gminy – pokój nr 011

2)  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ochotnica Dolna –  zakładka – „statuty sołectw”;          

3)  u Sołtysa Sołectwa:  Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne, Ochotnica Górna,  Tylmanowa                                                                                              

W okresie konsultacji nie złożono pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców Sołectwa do projektu uchwały.

Ochotnica Dolna, dnia 14.03.2022r.

Tadeusz Królczyk

    Wójt Gminy