Promocja

Promocja "Krakowiacy, Lachy, Górale. Górale Ochotnicy".

W piątek, 11 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyła się promocja VII tomu albumu "Krakowiacy, Lachy, Górale pt. Górale Ochotnicy". Gości przywitał Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk a spotkanie poprowadził Piotr Gąsienica Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. O kulisach pracy nad albumem opowiadała autorka części o góralach ochotnickich Katarzyna Fiedler i Monika Kurzeja z Sekcji Dziedzictwa Kulturowego MCK SOKÓŁ.

Strój w Tylmanowej i Ochotnicy od zawsze pełnił niezwykle ważną rolę. Demonstrował przynależność do swojej lokalnej grupy. Po ubiorze rozpoznawano zamożność, pozycję społeczną oraz stan cywilny. Świąteczny, paradny – noszony podczas ważnych wydarzeń i uroczystości – spełniał rozliczne funkcje obrzędowe. Strój bujnie się rozwijał i ewoluował na przestrzeni lat. Najstarsze ubiory miały proste, archaiczne kroje, naturalne kolory oraz skromne, choć wysmakowane, zdobnictwo. Z czasem wprowadzano coraz więcej przemysłowych barwnych, wzorzystych tkanin oraz bogatszą ornamentykę.

Spotkanie uświetniła kapela góralska z Ochotnicy Górnej. W promocji uczestniczyli przyodziany w strój regionalny m.in.: Tomasz Hubiak z Tylmanowej zajmujący  się krojeniem i cyfrowaniem portek oraz cuch góralskich, dbający o to, by dziedzictwo kulturowe przodków zachować dla przyszłych pokoleń.

Organizatorem piątkowej promocji było Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" i Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Przypomnijmy. Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. Składający się z dziesięciu tomów album jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

GALERIA