Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

We wtorek, 15 marca Wójt Gminy Ochotnica Dolna spotkał się zarówno w Ochotnicy Dolnej jak i Tylmanowej z przebywającymi na terenie gminy uchodźcami z Ukrainy. Po przywitaniu, Tadeusz Królczyk przedstawił działania, które do tej pory podjęła Gmina oraz mieszkańcy angażując się w pomoc poszkodowanym. Miłe słowa zostały skierowane do tych, którzy przyjęli potrzebujących.

Podczas wizyty przedstawiciele Urzędu Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, radni, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownicy Wiejskich Ośrodków Kultury oraz duchowni zapewnili o dalszym wsparciu dla wszystkich potrzebujących.

Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje wzmożone działania w zakresie obsługi uchodźców z Ukrainy.

Na spotkaniu poinformowano uchodźców m.in.: o zasadach uzyskania numeru PESEL, podkreślając, że system rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy już jutro, 16 marca. Przy okazji mówiono także o dostępie do opieki zdrowotnej, opiece szkolnej a także socjalnej oraz o zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci.

GALERIA