Nasza pomoc wyruszyła do Lwowa

Nasza pomoc wyruszyła do Lwowa

Drodzy Mieszkańcy, pomoc humanitarna, która została zebrana podczas naszej marcowej akcji jest już w drodze do Lwowa. Tir ukraińskiej firmy transportowej wyruszył z Tylmanowej wczoraj o godz. 16:00.

Pomoc wysyłamy bezpośrednio do Lwowa, ponieważ tak było zapowiedziane i tak byliśmy umówieni z naszymi ukraińskimi partnerami zanim powołano sieć magazynów w Polsce. Jest to też symboliczny moment, ponieważ dzisiaj Lwów przeżył pierwsze bombardowanie.

Chciałem z całego serca podziękować wszystkim darczyńcom razem i każdemu z osobna, za przekazane dary! Skala zebranej pomocy zrobiła na nas ogromne wrażenie i jest miarą Waszej dobroci, ogromnej wrażliwości i solidarności z mieszkańcami Ukrainy.

Dziękuję również za precyzyjne dostarczanie towarów zgodnie z listą uzgodnioną ze Lwowem. Wszystkie produkty zostały posegregowane, policzone, spakowane i oznaczone do wysyłki. Dodam, że dary przekazywali również mieszkańcy spoza naszej gminy.

Bardzo dziękuję wszystkim szefom i pracownikom organizacji i podmiotów, które włączyły się w organizację zbiórki, w tym m. in. Druhom lokalnych jednostek OSP, szkołom (dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, lokalnym sklepom, Księżom Proboszczom i parafianom, pracownikom WOK-ów, urzędu gminy i GOPS. Nauczycielom i uczniom dziękuję również za wspaniałe kartki ze słowami otuchy dla swoich rówieśników na Ukrainie.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady i Radnym oraz Pani dyrektor Annie Szerszeń i pracownikom jej szkoły za pomoc w przygotowaniu do transportu, zorganizowanie wolontariuszy i udostępnienie magazynu.

Dziękuję naszym wspaniałym wolontariuszom, głównie naszej młodzieży oraz radnym gminnym za wiele godzin pracy nad segregacją i pakowaniem.

Dziękuję kierownictwu i pracownikom ZGK i spółdzielni EKO-OCHO oraz Grzegorzowi Noworolnikowi za pomoc w transporcie na terenie gminy i kraju.

Szczególnie dziękuję lokalnym firmom, które zorganizowały transport bezpośrednio na Ukrainę, który jest teraz wyzwaniem…. Moje szczególne podziękowania za to kieruje na ręce Pana Marcina Maurera Prezesa firmy EMPOL oraz Łukasza Osmana właściciela firmy fajnebuty.net

Ta akcja pokazuje też jak znakomicie potrafi współpracować ze sobą nasza społeczność i jak znakomite rzeczy możemy wspólnie robić!

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna

GALERIA