DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY - UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY - UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowane ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia pracowników socjalnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi następujących zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Całkowity koszt zadania w roku 2022 wynosi  670 000,00 zł

Wartość dofinansowania 74 584 zł