Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

22 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyło się kolejne spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Gości przywitała cała wspólnota lokalna zaangażowana w pomoc: Tadeusz Królczyk Wójt Ochotnicy Dolnej, Ksiądz Stanisław Kowalik Proboszcz Parafii w Ochotnicy Górnej, Maria Łojas -Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy razem z Radnymi Gminy Ochotnica Dolna, Renata Rusnarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, Katarzyna Niewiadoma Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Elżbieta Polczyk Kierownik Urzędu Stanu Cywilneg,  Wiesław Maciąga Sołtys Ochotnicy Górnej i gospodarze, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy.

Podczas spotkania Wójt Gminy wyraził smutek z powodu wojny na Ukrainie i przekazał słowa solidarności, podkreślając, że mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna pamiętają jeszcze czasy wojny i w obliczu tej straszliwej tragedii, która obecnie się rozgrywa jednoczącą się w pomocy niesionej poszkodowanym.

Tadeusz Królczyk podziękował mieszkańcom, którzy przyjęli potrzebujących i przez ostatnie tygodnie ich wspierali. Mówił o pomocy polskiego państwa, urzędu i lokalnej wspólnoty dla uciekinierów z Ukrainy a także o wsparciu jakie cały czas płynie dla osób, które znalazły schronienie w gminie oraz dla poszkodowanych we Lwowie i w Krakowie, do których w ubiegłym tygodniu trafiła pomoc od mieszkańców z Gminy Ochotnica Dolna.  Wójt przekazał mieszkańcom Ukrainy niezbędne informacje dotyczące rejestracji i numeru PESEL.

Ksiądz Stanisław Kowalik proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej podkreślił, że mieszkańcy Ukrainy są mile widziani i chce by czuli się w Ochotnicy jak w swoim domu. Renata Rusnarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej zapewniła, że razem z całą wspólnotą szkoły czeka na uczniów z Ukrainy. Z kolei sołtys Ochotnicy Górnej Wiesław Maciąga podkreślił otwartości na niesienie pomocy i bliską współpracę z Wójtem, dzięki której jak zaznaczył pomoc jest szybka i skuteczna.

Podczas spotkania Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna opowiedział o utworzonym w Ochotnicy Dolnej miejscu, które powstało z inicjatywy radnych oraz mieszkańców, w którym znajdować się będą ubrania, środki czystości oraz wszystkie niezbędne produkty zgłaszane przez poszkodowanych mieszkańców Ukrainy. Z magazynu, którym w najbliższych dniach zostanie otwarty w Ochotnicy Dolnej a uzupełniany będzie przez darczyńców oprócz uchodźców będą mogli również korzystać potrzebujący mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna.

Obecnie w Gminie Ochotnica Dolna przebywa około 200 matek i dzieci z bombardowanego Chersonia, Donbasu, Charkowa, Kijowa, Czernihowa i Odessy.  Przybyli Ukraińcy wielokrotnie w czasie spotkania dziękowali Polakom i mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna za okazywaną pomoc w tej tragicznej dla nich sytuacji.

GALERIA