Jak nie czytam, jak czytam

Jak nie czytam, jak czytam

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej uzyskała dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa 2022” na zadanie pn. „Jak nie czytam, jak czytam!”.

W ramach programu GBP przeprowadzi 8 spotkań: autorskich, warsztatowych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym nawiązujących do ważnych zjawisk literackich i społecznych. W ramach projektu odbędzie się także konkurs pięknego czytania oraz noc detektywów.

Zadanie ma na celu promowanie literatury, postaw proekologicznych oraz pogłębianie i utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej uzyskała dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa 2022” na zadanie pn. „Jak nie czytam, jak czytam!” w kwocie 9296,00 zł.