Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 marca 2022 roku o wynikach otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 marca 2022 roku o wynikach otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

Wykaz zadań  realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w ramach otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

 

L.p.

 

Nazwa  wnioskodawcy/ podmiotu

 

Tytuł zadania, opis przedsięwzięcia objętego projektem


Koszt całkowity zadania

 

 

Kwota
dofinansowania

  1.  

L.K.S. ”LUBAŃ TYLMANOWA”

os. Kozielce 296A

34-451 Tylmanowa

„LKS LUBAŃ TYLMANOWA Kuźnia talentów 2022”

Projekt obejmuje finansowanie kosztów przewozu zawodników; zakupu sprzętu sportowego; pokrycia kosztów opłat: opłaty wpisowe, opłaty regulaminowe; wynagrodzeń dla sędziów; ubezpieczeń zawodników; wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej; opieki medycznej oraz żywienia.

80 000,00 zł

71 000,00 zł

  1.  

LZS KS „GORC OCHOTNICA”

os. Dłubacze 173B

34-452 Ochotnica Dolna

"Ochotnica na sportowo 2022"

Projekt obejmuje finansowanie wynagrodzeń trenerów i kadry szkoleniowej; opracowania planów treningowych; czynności związanych  z bieżącym  utrzymaniem obiektu sportowego wraz z zapleczem socjalnym (zakup materiałów i środków czystości, butli gazowych itp.); wynagrodzeń sędziów sędziujących zawody; obsługi medycznej (badania, testy wytrzymałościowe, wyposażenie apteczki); kosztów planów zabezpieczeń medycznych, kosztów szkoleń i  obsługi administracyjno-księgowej wraz z kosztami administracyjnymi (materiały biurowe, znaczki, opłaty bankowe itp.); opłat związanych z udziałem w rozgrywkach i ubezpieczeniem zawodników; wynajmu obiektów sportowych, opłat wpisowych do turniejów, kosztów związanych z organizacją zgrupowań i wyjazdów (poza zawodami) oraz wyjazdów integracyjnych, kosztów transportu zawodników; cateringu; zakupu sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych.

78 500,00 zł

66 000,00 zł

  1.  

MOTOCYKLOWY KLUB

SPORTOWY  TRIAL OCHOTNICA

os. Dłubacze 162D

34-452 Ochotnica Dolna

 

„TRIAL OCHOTNICA – 2022”

Projekt obejmuje  dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zawodach, treningach oraz obozach sportowych; kosztów wynajęcia obiektów sportowych; organizacji zawodów –Puchar Polski w trialu rowerowym (zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej puchary, oznakowania tras, art. biurowe, banery, karetka pogotowia, Dzierżawa parkingu bazy zawodów. dzierżawa zaplecza sanitarnego, ubezpieczenie zawodów, nagrody dla zawodników); kosztów księgowych; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej.

63 500,00 zł

40 000,00 zł

  1.  

UKS GÓRZANIE

os. Zawady 207

34-453 Ochotnica Górna

"GÓRZANIE" Górą -Poprawa warunków uprawiania sportu oraz wspieranie uczniów w rozwoju sprawności fizycznej"

Projekt obejmuje koszty uzupełnienia bazy sprzętowej; koszty przejazdów na zawody, koszty promocji (zakupu gadżetów reklamowych); koszty administracyjne projektu, delegacji, koszty zakupu paliwa.

5 800,00 zł

4 500,00 zł

  1.  

ROWEROWO – MOTOCYKLOWY  KLUB TYLMANOWA

Os. Gąszcze 207A

34-451 Tylmanowa

„Wspieranie i upowszechnianie sportu motorowo-rowerowego w Gminie Ochotnica Dolna w 2022 roku”

Projekt obejmuje koszty zakupu nagród (medali, pucharów, odznaczeń), koszty materiałów promocyjnych (plakatów okolicznościowych, koszulek itd.); również koszty obsługi medycznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego OSP, koszty wypłat sędziów, członków biura zawodów, koszty ubezpieczenia zawodników (OC-NW), koszty dzierżawy zaplecza sanitarnego, koszty zakupu sprzętu sportowego, odzieży ochronnej, środków medycznych, narzędzi utrzymania toru do treningów.

 

44 000,00 zł

21 500,00 zł

  1.  

GORCZAŃSKI KLUB MOTOROWY "OCHOTNICA"

34-453 Ochotnica Górna

Os. Bielskie 103A

Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla Gorczańskiego Klubu Motorowego"

Projekt  obejmuje dofinansowanie,  zakup części i akcesoriów motorowych,  Sportowa odzież klubowa. Koszty transportu, paliwo.

41 500,00 zł

32 000,00 zł

W ramach otwartego konkursu nie odrzucono żadnego projektu. Projekty otrzymują dofinansowanie wg. powyższego wykazu.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk