Odbudowa drogi w osiedlu Jaszcze

Odbudowa drogi w osiedlu Jaszcze

5 kwietnia Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowę z Ignacym Śledziem prezesem Firmy ImBud na asfaltowanie 4 kilometrów drogi w os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej. W zakresie prac obejmującym odbudowę nawierzchni wraz z remontem i modernizacją odwodnienia ujęto m.in.: ułożenie nawierzchni asfaltowej (3 warstwy) wraz z siatką wzmacniającą, obustronnych poboczy a także remont wodościeku.

Łączny koszt tej inwestycji ponad 2,2 mln. Termin realizacji to początek lipca 2022 r. Łączny koszt całości odbudowy drogi Jaszcze, to ok. 3 mln.

W spotkaniu uczestniczył Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji i Adam Górnicki skarbnik Gminy Ochotnica Dolna.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 980 000 zł na odbudowę drogi gminnej Jaszcze w Ochotnicy Górnej. Zadanie w 100% finansowane jest z RFIL i zostanie zrealizowane do końca 2022 r.

GALERIA