Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości:

- działka ewid. nr 6383/4 obręb Tylmanowa przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

- działki ewid. nr 9326/123, 9326/149  obręb Ochotnica Dolna przeznaczone do dzierżawy, najmu w trybie bezprzetargowym