Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 kwietnia 2022 roku

W dniu 15 kwietnia ( Wielki Piątek ) Urząd Gminy bedzie nieczynny - na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.). W sprawach pilnych dotyczących spraw USC dyżur bedzie pełnić Elżbieta Polczyk - tel. 514 194 219.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk