Wyprawka szkolna na rok szkolny 2008/2009

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2008r. nr 147, poz. 931), pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto.
Maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć:

– dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – kwoty 70 zł,
– dla ucznia klasy I szkoły podstawowej – kwoty 130 zł,
– dla ucznia klasy II szkoły podstawowej – kwoty 150 zł,
– dla ucznia klasy III szkoły podstawowej – kwoty 170 zł.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury, rachunku).,

Wójt Gminy
Kazimierz Konopka