Podziękowanie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Ochotnic Dolna !!!

Zarząd Koła w Szczawnicy
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
składa gorące podziękowanie
za przekazanie wpłaty z odpisu 1 % dochodu za 2007 rok na rzecz naszej organizacji.


Zebrane dzięki Państwa życzliwości fundusze możemy przeznaczyć na potrzeby osób upośledzonych umysłowo i rozwój prowadzonych dla nich placówek.
W ośrodkach tych codziennie przebywa 90 uczestników z czterech okolicznych Gmin.
Kwoty otrzymane od Państwa urząd skarbowy przekazuje nam anonimowo – nie możemy więc niestety podziękować każdemu indywidualnie za okazane serce.
Tą drogą proszę przyjąć nasze wyrazy wdzięczności !!!


W imieniu wszystkich podopiecznych naszego Koła i ich Rodzin

Janina Zachwieja
Przewodnicząca Zarządu
Koła w Szczawnicy PSOUU

2008-10-15