Wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009

 1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  0,35 zł od 1m2 powierzchni
  b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
  2,23 zł od 1ha powierzchni
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  0,12zł od 1m2 powierzchni

   
 2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych
  0,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  b)
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  9,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  -
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu zawierającego alkohol
  15,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  5,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
  1,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  e) pozostałych w tym:
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  1,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  - wykorzystanych wyłącznie w celach rekreacyjnych
  5,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  -
  innych niż wymienionych wyżej
  2,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

   
 3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2008-12-09 RZ