Ogłoszenie o wyborze sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza,
że
Sołtysem
Sołectwa Ochotnica Górna
został
Zdzisław BŁACHUT

 


Do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna, tj. Pana Zdzisława Błachut.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Statutu Sołectwa Ochotnica Górna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2003 roku Nr 408 poz. 4298) Komisja Wyborcza stwierdziła wybór zgłoszonego kandydata na Sołtysa.

 

Z uwagi na powyższe, wybory Sołtysa zarządzone na dzień
5 kwietnia 2009 r. nie odbędą się.

 

 

 


Ochotnica Dolna, dnia 24 marca 2009 roku.