Ogłoszenie o wyborze sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza, że

Sołtysem
Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne
został
Józef Chrobak

 


Do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne, tj. Pana Józefa Chrobak.

Zgodnie z art. 25 ust. 8 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna
– Młynne (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia
1 grudnia 2003 roku Nr 408 poz. 4297) Komisja Wyborcza stwierdziła wybór zgłoszonego kandydata na Sołtysa.

 

Z uwagi na powyższe, wybory Sołtysa zarządzone na dzień
19 kwietnia 2009 r. nie odbędą się.