Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 21 kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 12.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
7. Zakończenie sesji.

 

2009-04-20 JP