Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

WYKAZ
MIEJSC PRZEZNACZONYCH
NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW
KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej podaje informację
o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:


I. Ochotnica Górna
1) os. Ustrzyk k. przystanku autobusowego,
2) os. Jaszcze,
3) os. Jamne,
4) Centrum k. Kościoła,
5) os. Gabrysie

II. Ochotnica Dolna
1) os. Skrodne k. Szkoły Podstawowej im. ks. J. Tischnera,
2) os. Młynne k. Szkoły Podstawowej,
3) os. Zachry k. przystanku autobusowego,
4) os. Brysiówka k. przystanku autobusowego,

III. Tylmanowa
1) przy budynku Ośrodka Zdrowia,
2) przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 

Ochotnica Dolna, 08.04.2009 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
-//- Kazimierz Konopka

 

2009-04-20 JP