Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

INFORMACJA

Wójta Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna Nr LI/297/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku –
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
podaje do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 roku.

 

 

Numer

obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziby Obwodowych
Komisji

 

1

 

Sołectwo Ochotnica Górna


Szkoła Podstawowa
 im. M. Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej

 

2

 

 

Sołectwo Ochotnica Dolna

Szkoła Podstawowa
w Ochotnicy Dolnej – Centrum

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

3

 

 Sołectwo Tylmanowa

 Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Tylmanowej

 

4

 

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne

 

Szkoła Podstawowa
w Ochotnicy Dolnej – Młynne

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 7 czerwca 2009 r. w godzinach od 8.00 do 22.00.


                                                                        Wójt Gminy
                                                          -//- Kazimierz Konopka

 

 

 

2009-05-04 JP