Estetyczna Zagroda na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2009

OGŁOSZENIE

Komisja Infrastruktury, Turystyki,
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

we współpracy z

Wójtem Gminy Ochotnica Dolna

o r g a n i z u j e
kolejną edycję konkursu:

„Estetyczna Zagroda na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2009”

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w oparciu o następujące ustalone przez Komisję Konkursową kryteria oceny:

1. Zagospodarowanie otoczenia wokół domu – 0 – 10 pkt.
/ogrodzenie, porządek wokół domu, itp./
2. Oddzielenie części mieszkalno – wypoczynkowej od gospodarczej – 0 – 5 pkt.
3. Rozplanowanie i urządzenie wnętrza ogródka przydomowego – 0 – 10 pkt.
/ścieżki, trawniki, krzewy ozdobne, rośliny kwiatowe, oczka wodne, itd./
4. Dobór odmian kwiatowych i krzewów ozdobnych oraz kwiatów balkonowych
w doniczkach, skrzynkach oraz innych materiałów dekoracyjnych – 0 – 10 pkt.
5. Wykorzystanie materiałów przy urządzeniu miejsca wypoczynku dobrze komponujących się z architekturą domu i otaczającą przyrodą – 0 – 5 pkt.
6. Prawidłowa pielęgnacja i utrzymanie posiadanych ogródków – 0 – 5 pkt.
7. Urządzenie miejsca dla wypoczynku – 0 – 10 pkt.
/stoliki, pergole, ławeczki, plac na ognisko/ urządzenie placu zabaw dla dzieci.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie swojego udziału u następujących osób:

 

p. Stanisława Urbaniak tel. 018 26 242 55
p. Maria Franczyk tel. 0 509 627 164
p. Stanisław Noworolnik tel. 018 26 251 99
p. Jadwiga Podgórska – Urząd Gminy tel. 018 26 209 39

 

Termin składania zgłoszeń do dnia 20 czerwca 2009 r.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.


2009-05-21 JP