Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje !!

Na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie świetlic środowiskowych w 3 wsiach gminy Ochotnica Dolna - Tylmanowa, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna w okresie od 1.09.2009r. do 31.12.2009r . wpłynęła jedna oferta częściowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej we wsi Tylmanowa. Ofertą złożyło Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Tylmanowej. Komisja ds. rozpatrzenia i wyboru ofert opiniująca ofertę stwierdziła iż spełnia ona wszystkie wymogi określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, jak również oczekiwania merytoryczne i ekonomiczne ogłaszającego konkurs. Podany w ofercie kosztorys realizacji zadania finansowany ze środków gminy wynosi 10 000zł

Ostatecznie przyjmuje się ofertę do realizacji.

Od 1 września 2009r. zgodnie z zawartą w najbliższym czasie umową rozpocznie działalność świetlica środowiskowa we wsi Tylmanowa w Albertyńskim Ośrodku Pomocy dla Dzieci i Osób starszych prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Tylmanowej

 


Ochotnica Dolna 2009-07-10