Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.), informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21.04.012017r. niniejszym przedstawiam do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 21 maja 2017 r. w formie:

  • elektronicznej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.ochotnica.pl, zakładka „Rewitalizacja”, podzakładka „Aktualności”, który należy przesłać na adres mailowy: budownictwo@ochotnica.pl;
  • pisemnej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna;
  • ustnej - podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, który odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;
  • ustnej - podczas debaty społecznej interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji z obszaru Gminy Ochotnica Dolna.

Wszelkie informacje dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.