Raporty z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę Ochotnica Dolna

Raporty z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę Ochotnica Dolna

Przedmiot konsultacji:

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023.