Raport z otwartego spotkania debaty, w ramach konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Raport z otwartego spotkania debaty, w ramach konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna